Kıb-Tek'e bir ay yetmedi: Borç tahsili için taksit ve af öngören kararnamenin süresi uzatıldı

23 Mart 2024

A
A

Hükümet, Kıb-Tek'e olan borçların ödenebilmesi amacıyla, taksitlendirme ve gecikme zamlarının affını öngören yasa gücünde kararnamenin süresini bir ay uzattı.

ZgotmplZ

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kıb-Tek) alacaklarını tahsil edebilmesi ve tüketicilerin borçlarını ödeyebilmeleri amacıyla şubat ayında çıkardığı bir aylık yasa gücünde kararnamenin süresini bir ay daha uzattı.

Dünkü (22 Mart) Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren kararnamenin, "sulama sezonunun başlamasıyla artan su ihtiyacı neticesinde enerji tüketiminin de artması ile sulama birliklerinin oluşan borçlarının tahsilatına olanak sağlamak amacıyla"  süresinin uzatıldığı belirtildi.

Yasa gücünde kararname ile;

  • Gerçek ve tüzel kişi tüketicilerin Kıb-Tek'e olan birikmiş elektrik tüketim borçları ile gecikme zamlarının, 
  • Proje maliyetlerinden kaynaklanan mukavele borçları ile gecikme zamlarının,
  • Sayaçların yanlış bağlanması ve/veya yanlış çarpan hesaplaması neticesinde oluşan ihtilaflı borç ve/veya gecikme zamlarının, 
  • İflas ve/veya tasfiye aşamasında bulunan mahkemelik olan borçların,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere ait su motoru sayaçlarının borçlarının
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne bağlı camilere ait sayaçların borçlarının 

tahsil edilmesi amaçlanıyor.

Kararnameden yararlanmak isteyenlerin, başvuru için kararnamenin yürürlüğü girdiği günden itibaren 31 günlük süresi (son tarih 22 Nisan) bulunuyor.

Borçları nedeniyle davalı ya da hüküm giymiş kişi ve kurumlar da kararnameden yararlanabilecek.

Ayrıca gerçek ve tüzel kişi olan tüketicilere, başvuru tarihinde, ihtilaf halinde, belirlenmiş mahkeme masraflarını öncelikle ödeme ön koşulu da bulunuyor.

ŞARTLAR NELER?

Peşin ödeme

"Birikmiş elektrik tüketim borcu ve gecikme zamları" ile "proje maliyetlerinden kaynaklanan mukavele borçları ve gecikme zamlarını" peşin olarak ödemek isteyen borçluların, tek bir defada ve peşin olarak anaparanın tamamını ve bu anaparaya ait peşin ödemenin yapıldığı tarihe kadar oluşmuş gecikme zamlarının yüzde 20'sini ödemeleri gerekiyor. Bu ödeme yöntemiyle anapara ve gecikme zamlarının tamamı ödenmiş sayılacak.

20 Mart'ta kararnamede yapılan değişikliğe göre, Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne bağlı camiler, Kıb-Tek'e olan elektrik borçlarını peşin ödemeleri durumunda, gecikme zamları yüzde 90'ı silinecek, sadece yüzde 10'u ödenecek.

Taksitli ödeme

Düzenlemeden taksitli olarak yararlanmak isteyen borçlu tüketicilerin ise, elektrik tüketimi ve proje maliyetlerinden kaynaklı borçlar için ana para ve gecikme zammı toplamının ez az yüzde 5'ini peşin olarak ödemesi gerekiyor.

Taksitli ödemede gecikme zamlarının yüzde 50'si tahsil edilecek, yüzde 50'si silinecek.

Taksitlendirme süresi ise 30 ayı aşmayacak.

"Yanlış bağlantı ve/veya yanlış çarpan hesaplaması neticesinde oluşan ihtilaflı borçlar" ile "kamu kurum-kuruluşları ve belediyelere ait su motoru sayaçlarının borçları" için taksit süresi 10 yıl olacak.

Yanlış bağlantı ve/veya yanlış çarpan hesaplaması sonucunda oluşan ihtilaflı borçların gecikme zamları silinecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin su motorlarına ait sayaçların borçlarının gecikme zamlarının da yüzde 90'ı silinecek.

Dava edilmiş olup, tahsili mümkün görünmeyen (taşını/taşınmaz mal varlığı bulunmayan ve/veya iflas aşamasında ve/veya tasfiye aşamasına bulunan şirketlerin) bakiye borçlar da taksitlendirilebilecek. Bu tip borçluların gecikme zamları silinecek ve 10 yıllık taksitlendirme yapılabilecek.

ÖDEMELERDE AKSAMA OLURSA NE OLACAK?

Art arda 3 taksitin veya bir yıl içerisinde herhangi 5 taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, borçlunun elektriği kesilecek ve yapılan anlaşma bozulacak. Ayrıca borçlunun yüzde 5 peşinatı ödediği tarihten önceki ana para ve gecikme zamları ile ödeme planı yapıldığı tarihten itibaren oluşacak gecikme zamları yeniden devreye girecek. Ödenen yüzde 5 peşinat ve taksitlerin iadesi yapılmayacak. Mahkemede ödenmemiş borçla ilgili yasal işlem başlatılacak.

Aylık taksit miktarının altında yapılan ödemelerde de taksit ödenmemiş sayılacak.

Art arda 3 taksiti veya bir yıl içerisinde herhangi 5 taksit koşullarını ihlal etmemesine rağmen daha az taksit sayısında aksama olması ve ödeme planına uyulmaması halinde, vadesi geldiği halde ödenmeyen takside gecikme zammı uygulanacak. 

Bakanlar Kurulu, Kıb-Tek'in alacaklarını tahsil edebilmesi ve tüketicilerin borçlarını ödeyebilmeleri amacıyla 2023 yılında da iki kez yasa gücünde kararname çıkarmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.Giriş yapmak için tıklayınız.

Tüm Yorumlar