Tapu harç oranlarında yeni düzenleme: Depremzedeler kalemi iptal edildi...

7 Şubat 2024

Güncelleme: 8 Şubat 2024

A
A

Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) Tüzüğü'nde, harç oranları ve bu harçların kullanımıyla ilgili değişiklik yapıldı. Daha önce, alınan harçların bir kısmı depremzedeler kalemine aktarılıyordu. Yeni düzenlemede bu uygulamaya son verildi.

ZgotmplZ

Haber Merkezi: M. İrşad Esen

Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Tüzüğü'nde değişikliğe gidildi.

Yapılan düzenlemeyle, satış sözleşmeleri üzerinden alınan harçlar ve bu harçların kullanımıyla ilgili önemli değişiklikler getirildi.

Böylelikle, satış işlemleri doğrudan Tapu ve Kadastro Dairesi'nde yapıldığında, harçlar bir defada tahsil edilecek. Satış bedeli üzerinden alınan harçların bir kısmı tapu harcı olarak alınırken, geri kalanı ise Taşınmaz Mal Komisyonu ve Konut Edindirme amacıyla kullanılmak üzere belirlenen hesaplara yatırılacak.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ HARCI

Satış bedeli üzerinden alınan harçlar, tapu harcı olarak alınacak. Tahsil edilen harcın bir kısmı Taşınmaz Mal Komisyonu'na, diğer bir kısmı ise Konut Edindirme amacıyla belirlenen hesaplara yatırılacak. 

Daha önce, yüzde 1'i depremzedeler için Maliye Bakanlığınca açılan kalem ve/veya hesaba yatırılıyordu. Yeni düzenlemede bu oran Taşınmaz Mal Komisyonu'na aktarıldı.

  • Bu fıkranın (b) alt bendinde belirtilen harç miktarı, satış sözleşmesinde belirtilen satış bedeli üzerinden veya İlçe Tapu Daireleri'nin belirleyeceği rayiç kıymet üzerinden sözleşmenin kaydı esnasında tahsil edilir. Toplam harcın yarısına tekabül eden %6'sı tapu harcı olarak alınır. Ancak, rayiç bedel veya satış bedelinin hangisinin yüksek olduğu üzerinden işlem yapılır. Tahsil edilen %6 tapu harcının %4'ü Gelir ve Vergi Dairelerinde açılan Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi Yasası kapsamında kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu'na yatırılır. %2'si ise Gelir ve Vergi Dairelerinde Konut Edindirme Yasası amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere Konut Edindirme Birimi tarafından faiz farkı olarak kullanılmak üzere açılan hesaba yatırılır.
DOĞRUDAN DEVİR HARCI

Satış işlemleri doğrudan Tapu ve Kadastro Dairesi'nde gerçekleştirildiğinde, harçlar bir defada tahsil edilecek. Tahsil edilen harcın bir kısmı tapu harcı olarak alınacak, geri kalanı ise Taşınmaz Mal Komisyonu ve Konut Edindirme amacıyla belirlenen hesaplara yatırılacak.

Daha önce, yüzde 2'si depremzedeler için Maliye Bakanlığınca açılan kalem ve/veya hesaba yatırılıyordu. Yeni düzenlemede bu oran Konut Edindirme amacıyla Vergi Dairesi'ne ve Taşınmaz Mal Komisyonu'na yarı yarıya aktarıldı.

  • Satış işleminin sözleşme yapılmadan doğrudan Tapu ve Kadastro Dairesi İlçe Amirliklerinde gerçekleştirilmesi durumunda, bu fıkranın (b) alt bendinde yer alan %12'lik harç bir defada tahsil edilir. Bu harcın %3'ü tapu harcı olarak yatırılır. %5'i Taşınmaz Mal Komisyonu'na, %4'ü ise Konut Edindirme amacıyla kullanılmak üzere Gelir ve Vergi Dairelerinde faiz farkı olarak kullanılmak üzere açılan hesaba yatırılır.
AYNI KİŞİYE DEVİR HARCI

Aynı kişiye yapılan devirlerde harç miktarında indirim uygulanacak. Tahsil edilen harcın bir kısmı tapu harcı olarak alınacak, geri kalanı ise Taşınmaz Mal Komisyonu ve Konut Edindirme amacıyla belirlenen hesaplara yatırılacak.

Daha önce, yüzde 1'i depremzedeler için Maliye Bakanlığınca açılan kalem ve/veya hesaba yatırılıyordu. Yeni düzenlemede bu oran Konut Edindirme amacıyla Vergi Dairesi'ne aktarıldı.

  • Tapu ve Kadastro Dairesi İlçe Amirliklerine kaydedilen satış sözleşmelerinde alıcı ve devir alacak olan kişinin aynı kişi olduğu durumlarda, bu fıkranın (b) alt bendindeki %12 harç miktarının geriye kalan %6'sı tahsil edilir. Bu harcın %3'ü tapu harcı olarak yatırılır. %1'i Taşınmaz Mal Komisyonu'na, %2'si ise Konut Edindirme amacıyla kullanılmak üzere Gelir ve Vergi Dairelerinde faiz farkı olarak kullanılmak üzere açılan hesaba yatırılır.

Bakanlar Kurulu, yeni düzenlemeyi, Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) Yasası'nın 3'üncü maddesine dayanarak gerçekleştirdi.

Değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak bugünden itibaren uygulamaya girdi.

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.Giriş yapmak için tıklayınız.

Tüm Yorumlar