Dünya Bankası raporuna göre, Kıbrıs Türk ekonomisi ''Yeşil Hat'' sayesinde toparlandı

15 Mayıs 2024

Güncelleme: 16 Mayıs 2024

A
A

Dünya Bankası’nın “2024 Makroekonomik İzleme Raporu'nda Kıbrıs Türk ekonomisinin 2023 yılında pandemi öncesi seviyelerini aştığı belirtilerek, Yeşil Hat üzerinden yapılan geçişler ve ticaretin toparlanmayı desteklediği vurgulanıyor.

ZgotmplZ

Dünya Bankası tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Fırsatların Paylaşılan Refaha Dönüştürülmesi” başlıklı “2024 Makroekonomik İzleme Raporu” yayınlandı. Rapor, Kıbrıs Türk toplumunun son dönemdeki ekonomik performansını ve geleceğe dönük ekonomik görünümünü ele alıyor.

EKONOMİK TOPARLANMA VE KADIN İSTİHDAMINDAKİ ARTIŞ

Rapor, Kıbrıs Türk ekonomisinin 2023 yılında pandemi öncesi seviyeleri aşarak kayda değer bir toparlanma sergilediğini ortaya koyuyor. Özellikle Yeşil Hat üzerinden yapılan geçişler ve ticaretin, yani insan ve mal dolaşımının bu toparlanmayı desteklediği vurgulanıyor. İşgücü piyasasında 2023 yılında 9 bin 600'den fazla yeni iş yaratılmış ve bu işlerin yüzde 44’ü kadınlar tarafından üstlenilerek kadın istihdamında tarihi bir zirveye ulaşıldığı belirtiliyor.

KALICI ZORLUKLAR VE YÜKSEK ENFLASYON

Olumlu gelişmelere rağmen, ekonomi Türk lirasındaki değer kaybı ve yüksek enflasyon gibi kalıcı zorluklarla karşı karşıya. Raporda, Kıbrıs Türk ekonomisinde gıda enflasyonunun Avrupa ekonomileri arasında en yüksek seviyede olduğu ve bu durumun özellikle geçim sıkıntısı çeken en kırılgan kesimler için ciddi bir risk oluşturduğu ifade ediliyor.

BÜYÜME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Dünya Bankası, GSYH’deki büyümenin 2024 yılında yüzde 2,7'ye yavaşlayacağını öngörüyor. Yeşil Hat geçişlerinde, ticarette ve işgücüne katılımda görülen artışların sürdürülebilir büyüme için fırsatlar sunduğu belirtiliyor. Ayrıca, yeşil ve dijital dönüşümlere stratejik yatırımların yapılmasının önemli olduğu vurgulanıyor.

POLİTİK REFORMLAR VE ÖNERİLER

Rapor, uzun vadeli zorlukların üstesinden gelmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla kısa vadeli fırsatları güçlendirecek politika reformları öneriyor. Temel politika önerileri arasında şunlar yer alıyor:

  • En yoksul ve en kırılgan kesimlere acil durum desteği sağlanması
  • Enerji güvenliğinin güçlendirilmesi
  • Afet risk yönetiminin geliştirilmesi
  • Özel sektörün rekabet edebilirliğinin teşvik edilmesi
  • Beşeri sermayeye yatırım yapılması

Rapor, paylaşılan refah için kanıta dayalı politika yapmanın önemine odaklanıyor. Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) ve Girdi/Çıktı Tabloları (GÇT) gibi yeni veri setlerinin, politika yapıcıların daha fazla bilgi temelinde karar almalarına yardımcı olabileceği belirtiliyor. 

DÜNYA BANKASI, KANITA DAYALI POLİTİKA YAPIMINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÜÇ YÖNLÜ BİR YAKLAŞIM ÖNERİYOR:
  1. Veri toplama uygulamalarının geliştirilmesi
  2. Politika yapımında veri kullanımının teşvik edilmesi
  3. Veri okuryazarlığına yatırım yapılması

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.Giriş yapmak için tıklayınız.

Tüm Yorumlar