Aziz Valentin Günü, Sevgililer Günü oldu

Euronews, 14 Şubat 2024

A
A

Aziz Valentin nasıl sevgililerin sembolü oldu? Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır? sorularının cevabı haberimizde...

ZgotmplZ
Rusya'nın başkenti Moskova
AP

Her ne kadar Türkçe’de “Sevgililer Günü” adı tercih edilse de 14 Şubat tarihinin tam karşılığı "Aziz Valentin Günü" (St Valentine’s Day) 

İsminden de anlaşılacağı üzere 14 Şubat, sadece romantizmle değil aynı zaman bir Hıristiyan azizin anısıyla da ilgili.

Bugün, sahip olduğu kültürel kodlardan dolayı tartışılan, küresel bazda milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüşen "Sevgililer Günü" gerçekten bir Katolik geleneği mi?

SEVGİLİLERİN SEMBOLÜ OLAN KATOLİK AZİZ VALENTİN KİMDİR? 

Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak tanınan Aziz Valentin’in M.S. 270 tarihinde öldüğü sanılıyor. 

Aziz Valentin’in kimliğiyle ilgili resmi kaynaklardaki ilk açıklamalar M.S. 496’da ölen Papa Gelasius’a ait.

Papa Gelasius, onun “hayatını Tanrı’ya adamış bir şehit olarak dünyadan ayrıldığını” söyler.

1400’lü yıllara ait kayıtlar Aziz Valentin’in Roma’da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius’un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder.

Aynı tarihlere ait diğer bir vesika ise Valentin’in Terni Piskoposu olduğu ve yine 2. Claudius tarafından Roma yakınlarında öldürüldüğünü bildirir.

Bu tarihi kıssalardaki benzerlikler, her iki Valentin’in de aynı kişi olduğuna dair kanaatleri güçlendirir.

Her ne kadar kimliğiyle ilgili belirsizlik devam etse de Katolik Kilisesi 1969’da düzenlediğin saygı ayiniyle Valentin’in adını resmi olarak “Azizler” listesinde tutmaya devam etti.

14 ŞUBAT TARİHİYLE AZİZ VALENTİN ARASINDAKİ BAĞ 

Sanılanın aksine 14 Şubat’ın Aziz Valentin’in doğum ya da ölüm tarihiyle bir ilişkisi bulunmuyor.

14. yüzyılda yaşamış İngiliz şair Chaucer, 14 Şubat tarihiyle romantizm/aşk arasında ilişki kuran ilk isim olarak dikkat çekiyor. 

Chaucer’e göre kuşların eşlerini seçtikleri tarihin 14 Şubat olduğuna inanılır. 

18. yüzyıl İngiliz geleneklerine bakıldığında 14 Şubat ile ilgili ikinci bir tarihi referans karşımıza çıkıyor: İngilizlerin bu tarihte eski bir Roma festivali olan ve Tanrıça Juno Februata’nın onurlandırılması için düzenlenen etkinliklere benzer kutlamalar tertip ettikleri görülüyor. 

Bu tarih ayrıca Antik Roma'da baharın gelişi ve doğurganlığın simgesi olarak kutlanıyordu.

İmparatorun yasağına rağmen Hıristiyan çiftlerin evlendirilmesine yardımcı olduğuna dair hakkında efsaneler anlatılan Aziz Valentin’in anısı, geleneksel olarak romantizmle en çok örtüşen 14 Şubat’ta hayat bulur ve daha çok İngiliz geleneklerinde Aziz Valentin Günü olarak ortaya çıkar.

SEVGİLİLER GÜNÜ BİR HIRİSTİYAN GELENEĞİ Mİ? 

Bu aziz ve tarih arasındaki ilişkiyi tam olarak tespit etmek mümkün değil. 

Yani bir “Hıristiyan geleneği” diye eleştirilen Sevgililer Günü’nün aslında Hıristiyan kökleri de son derece şüpheli.

Ancak Sevgililer Günü’nün modern çağdaki izlerini takip ettiğimizde karşımıza tarihi ve dini referanslardan çok ekonomik veriler çıkıyor. 

KAPİTALİZMİN OYUNU MU?

İlk kez 19. yüzyılda İngiltere’de ticari bir hüviyete bürünmeye başlayan Aziz Valentin Günü, toplu iletişim araçlarının gelişim hızıyla paralel bir şekilde “global kültür” arasındaki yerini aldı.

Günümüzde pazarlama ve tüketim enstrümanlarının tümünü bünyesinde barındıran 14 Şubat, popüler kültür araçlarıyla kamuoyuna sunulduğu için tarihi arka planı da zamanla önemini yitirdi.

Resmi verilere göre ABD’li tüketiciler Sevgililer Günü’nde hediye ve kutlama yemeği gibi etkinlikler için kişi başı 147 Dolar harcıyor.

14 Şubat’ın ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında bu tarihle ilgili “ihtiyaç dışı tüketimi teşvik eden Kapitalizmin oyunu” eleştirisi, Hıristiyanlıkla ilgili olandan daha gerçekçi duruyor.

Zira Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Perakende Satış Federasyonu’na göre 2018'de Sevgililer Günü için yaklaşık 20 milyar dolarlık harcama yapıldı.

ABD'de büyük bir ticari sektör olan Sevgililer Günü, dünyanın birçok ülkesinde de ekonomiye canlılık katan faktörlerden biri olarak görülüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.Giriş yapmak için tıklayınız.

Tüm Yorumlar