45 kişilik yeni kadro açan PGM'nin başvuru şartları belli oldu

14 Kasım 2023

Güncelleme: 14 Kasım 2023

A
A

Polis Genel Müdürlüğü’ne 45 Sivil Hizmet Görevlisi alınmasıyla ilgili başvurular 27 Kasım'da başlıyor. Başvurular için koşullar belli olurken, sınav takvimi de netleşti.

ZgotmplZ
Yeniceköy Polis Okulu Müdürlüğü - 2017

Polis Genel Müdürlüğü’ne 45 Sivil Hizmet Görevlisi alınacak.

Polis Genel Müdürlüğü Polis Hizmetleri kadrolarında yer alan Sivil Hizmet Görevlisi kadrosunda görev yapacak erkek ve kadın adaylardan 27 Kasım ve 01 Aralık (her iki tarih dahil) tarihlerinde başvuru kabul edilecek.

Başvurular şahsen İlçe Polis Müdürlüklerinde yapılabilecek.

Münhal ilanı ve sınav duyuruları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda verilen polis genel müdürlüğünün resmi web sitesi olan http://www.polis.gov.ct.tr adresinden temin edilebilecek.    

 ARANAN KADRONUN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

1.    Amirlerinin verdiği emirlere uygun olarak bilgisayar operatörü görevini yapar.
2.    KKTC giriş kapılarında KKTC’ne giriş – çıkış limanlarında giriş ve çıkış yapan yolcuların bilgisayara kayıtlarını yapar;
3.    Bilgisayar işlemlerine ilişkin arşiv, kayıt, dosyalama ve daktilo gibi kitabet işlemlerini yapar;
4.    Genel kitabet hizmetlerinin yürütülmesinde yardımcı olur;
5.    Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yapar ve
6.    Gerektiğinde vardiya olarak veya herhangi bir yerde geçici veya devamlı olarak mesai saatleri haricinde de görev yapar.

BAŞVURU SÜRESİ ve BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YERLER

Müracaatçılar, 27 Kasım 2023 ve 01 Aralık 2023 (her iki tarih dahil) tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde Polis Genel Müdürlüğü web sayfasından veya İlçe Polis Müdürlüklerinden temin edecekleri “Başvuru Formunu” doldurup, eklenecek evraklar ile birlikte İlçe Polis Müdürlüklerine şahsen başvuru yapacaklardır.

Aday numaraları başvuru süresi bittikten sonra en kısa sürede müracaatçılara sms yolu ile bildirilecektir. Bu sebeple müracaatçıların, müracaat esnasında başvuru formunu doldururken güncel cep telefonu numaralarını vermesi gerekmektedir.

Süratli, doğru bilgi akışı ve haberleşme için Polis Genel Müdürlüğü web sitesi önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak takip edilmesi gerekmektedir.

Yapılacak tüm sınavların saati ve müracaatçıların sınava gireceği yerler ve sıra numaraları sınav tarihinden önce Polis Genel Müdürlüğünün resmi web sitesi   http://www.polis.gov.ct.tr adresinde yer alan duyurular kısmında aday numarası ile duyurulacaktır. Duyurunun yapıldığı müracaatçıların cep telefonlarına SMS yolu ile gönderilecektir. Müracaatçılara ayrıca yazılı sınav çağrısı yapılmayacaktır.

Münhal duyurusunda belirlenen sınavların tarih, saat veya yerlerinde değişiklik olması halinde müracaatçılara önceden http://www.polis.gov.ct.tr adresinden duyurulacaktır. Duyurunun yapıldığına dair müracaat esnasında yazılı beyan edilen cep telefonu numaralarına bilgilendirici sms  gönderilecektir.

ARANAN GENEL KOŞULLAR

a)    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak.
b)    18 yaşını tamamlamış, 30 yaşını tamamlamamış olmak. (01 Aralık 2023 tarihi itibarıyla)
c)    Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasasında öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşulları taşımak.
d)    Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
e)    Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak. (Çocuk yaşta işlenen ve silinmiş olan suçlar dahil)
f)    Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak. (Erkek adaylar için 01 Aralık 2023 tarihi itibarıyla),
g)    Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastahanesi Sağlık Kurulu Raporuyla onaylanmış olmak. (Sağlık kontrolü tüm müracaatçılara topluca Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Polis Genel Müdürlüğünce yaptırılacaktır), Devletten emekli maaşı çekmemiş olmak, Disiplin suçundan dolayı daha önce kamu hizmetinden veya Sivil Hizmet Görevinden azledilmemiş olmak.
h)    Polis Genel Müdürlüğünce önceden ilan edilen vücut ölçülerine sahip olmak.

ARANAN ÖZEL KOŞULLAR

a)    Bir teknik ortaöğretim kurumunun göreceği hizmetle ilgili bölümünü bitirmiş olmak veya bir teknik ortaöğretim kurumunu veya liseyi bitirmiş olup sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;
b)    İyi derecede bilgisayar bilgisine sahip olmak;
c)    İyi derecede İngilizce bilmek.
d)    Dürüst ve iyi karakter sahibi olmak, toplum içindeki tutum ve davranışları ile müspet ve güvenilir olmak;
e)    İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
f)    Erkeklerde boy itibariyle 163 cm'den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında -10kg, +10 kg’dan fazla fark olmayacak. 168 cm dahil ve yukarı olanlarda ise -15 kg., +15 kg.’dan fazla fark olmayacak;
g)    Kadınlarda boy itibariyle 160 cm'den (-1 cm kabul edilir) kısa olmamak. Boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında -15 kg, +10 kg.’dan fazla fark olmayacak;
h)    F ve G. maddelerinde belirtilen boy ve kilo ölçüleri Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılacak olup, ölçülere itiraz edecekler ölçüm sırasında itirazda bulunmalıdırlar. Bu yönde yapılacak itirazlar komisyon tarafından o anda değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

a)    Çipli KKTC Kimlik Kartı (10 rakamlı kimlik numarasından oluşan) (Aslı ve Fotokopisi) veya normal kimlik kartına sahip olanların, normal kimlik kartları yanında 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren alınmış olan ve üzerinde 10 rakamlı kimlik kartı numarası bulunan bir doğum kayıt belgesini de ibraz etmeleri gerekmektedir (Aslı ve Fotokopisi) 
b)    Doğum Kayıt Belgesi (Aslı)
c)    Mezun olduğu okul diploması veya KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış kopyası.
d)    Askerliğini yaptığına dair bir belge (Erkek adaylar için 01 Aralık 2023 tarihi itibarıyla askerlik yükümlülüğünü bitirmiş olmak),
e)    4x6 cm ebadında profilden çekilmiş 2 adet fotoğraf (yeni çekilmiş)
f)    İngilizce dışında, ek yabancı dil bilmesi halinde uluslararası geçerliliğe sahip bir belge veya Eğitimden sorumlu Bakanlıkça düzenlenen yabancı dil sınavından “A” düzeyinde bir belge. 

g)    İlçe Polis Müdürlüklerinden alınacak sabıka kayıt belgesi. Ancak, başvuru tarihinden önce herhangi bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikameti bulunan başvuru sahipleri, bu süre içerisinde ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri sabıka kayıt belgesini de eklerler.

VÜCUT ÖLÇÜLERİNİN ALINMASI ve BAŞVURULARIN KABÜLÜ

Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından Aranan Koşulları taşıyan ve belirtilen vücut ölçülerine sahip müracaatçıların başvurularının kabulünün yapılması.

Başvurular, 11-12-13 Aralık 2023 tarihinde Dikmen'de bulunan Polis Özel Harekât Müdürlüğü'ne yapılacak.

Yapılacak boy ve kilo ölçümüne itirazı olanlar itirazlarını hemen yapacaklar ve itirazları Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından o anda değerlendirilip karara bağlanacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

YAPILACAK SINAVLAR, YERLERİ ve TARİHLERİ 

 

SINAV ADI

Yeterlik Sınavı

SINAV KONUSU

Anayasa

51/84 Sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası

Polis Örgütü Sivil Hizmet Görevlileri Tüzüğü (A.E.457/2005)

Genel Kültür

SINAV TARİHİ ve YERİ

16 Aralık 2023-Lefkoşa

SINAV ADI

Yabancı Dil Sınavı (İngilizce)

SINAV TARİHİ ve YERİ

16 Aralık 2023-Lefkoşa

SINAV DÜZEYİ

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programının A2 Düzeyi

 

•    Yeterlik Sınavı ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı aynı gün aynı yerde yapılacaktır. Sınavlar iki oturumda yapılacaktır. 
•    Yeterlik ve Yabancı Dil sınavlarının her birinden 50 (elli) ve üzeri not alan ve bu iki not ortalaması 60 (altmış) ve üzerinde olanlar başarılı olacaktır.
•    Sınav sonuçları kapalı zarf içerisinde müracaatçıların, müracaat ettiği İlçe Polis Müdürlüğüne gönderilecek ve zarflar oradan şahsen alınacaktır.
 

SINAV ADI

Yarışma Sınavı (Uygulamalı)

SINAV KONUSU

Temel Bilgisayar Bilgisi; (15 Puan)

(Microsoft Windows İşletim Sistemi, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel.)

Verilen bir metnin bilgisayara yazılması (40 Puan)

Verilen bilgilerin bilgisayara yazılması (45 Puan)

SINAV TARİHİ ve YERİ

22-23 Aralık 2023                                                                            Polis Okulu Müdürlüğü- Lefkoşa/Gönyeli

 

•    Yarışma Sınavına yapılacak itirazlar Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından o anda değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
•    50  puan ve üzeri alanlar başarılı sayılır. 
 

SINAV ADI

Sözlü (Mülakat) Yarışma Sınavı

SINAV KONUSU

Kendini İfade Etmek (25 Puan)

Genel Değerlendirme (25 Puan)

SINAV TARİHİ ve YERİ

27-30 Aralık 2023 Polis Genel Müdürlüğü-Lefkoşa

 

BAŞARI LİSTESİNİN BELİRLENMESİ

 

1

Yarışma Sınav Notunun %20'si,

2

Yeterlilik Sınav Notunun %10'u,

3

Yabancı Dil (20 Puan), 

Aday yabancı dil bildiğini Eğitimden sorumlu Bakanlıkça onaylanması şartıyla uluslararası geçerliliğe sahip bir belge ile veya Eğitimden sorumlu Bakanlıkça düzenlenen yabancı dil yeterlilik sınavından “A” düzeyinde alacağı bir belge ile kanıtlamalı.

Hizmet şemasında yabacı dil aranması halinde aranan yabancı dil için puan verilmez. Ancak bildiği her ilave dil için (toplamda 20 (yirmi) puan aşmamak şartıyla) 10(on) puan verilir.

Hizmet şemasında yabancı dil aranmaması halinde bildiği her yabancı dil için (toplamda 20 (yirmi) puanı aşmamak şartıyla) 10 (on) puan verilir.

4

Sözlü (Mülakat) Yarışma Sınavı

Kendini İfade Etme (25 Puan)

Genel Değerlendirme (25 Puan)

5

60 ve üzeri not alanlar başarılı olmuş sayılır ve en yüksek puandan aşağıya doğru asil ve yedek adaylar belirlenir. 

 

*Mahkum olunan (Çocuk yaşta işlenen ve silinmiş olsa dahi) her ağır suçtan 10 (on) puan, her hafif suçtan 5 (beş) puan Sözlü (Mülakat) Yarışma Sınav puanından düşülür.

Açık kadro sayısı kadar asil ve başarı listesindeki sıraya uygun 5 (beş) yedek aday tespit edildikten sonra adaylar, Polis Genel Müdürlüğü tarafından Devlet Hastahanesine sevk edilir. Atanacağı görevle ilgili sağlık şartlarını taşıdığı Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlayanlar hizmete alınır. 

SINAV KAĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN AÇIKLANMASI ve SINAVLARA İTİRAZ

A.    Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

Çoktan seçmeli (test) sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi, Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından optik okuyucuda yapılacaktır.

B.    Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Sınav sonuçları Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından Resmi Gazetede yayınlanır ve yazı ile ilgililere bildirilir.

C.    Sınavlara İtiraz
Sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının Resmi Gazete’de yayımlanmalarından başlayarak en geç bir gün içinde Polis Hizmetleri Komisyonuna Polis Genel Müdürlüğünün resmi web sayfasından veya İlçe Polis Müdürlüklerinden temin edilecek “Sınav İtiraz Dilekçesi” doldurularak Polis Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürlüğüne teslim edilerek yapılacaktır. 
İtirazlar Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından değerlendirilerek,  sonuç, itiraz eden müracaatçıya yazılı olarak bildirilecektir.  Sınav sonuçlarında genel bir değişiklik olması halinde sonuçlar yazılı olarak tüm müracaatçılara bildirilecektir. 

ATANMA

Atanma kararı, başarılı adaylara yazılı olarak bildirilir ve en geç iki iş günü içinde atanma kararını kabul edip etmediklerini bildirmeleri istenir. Olumlu yanıt alınanların atanmaları kesinleştirilir. Belirtilen süre içinde olumlu veya olumsuz yanıt vermeyenler, olumsuz cevap vermiş kabul edilir.
 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.Giriş yapmak için tıklayınız.

Tüm Yorumlar